business 2030

Støtte til bæredygtig udvikling i SMV'er

business 2030

Støtte til bæredygtig udvikling i SMV'er

SMV’ernes ROLLE

små og mellemstore virksomheder repræsenterer 99 % af alle virksomheder i EU og udgør rygraden i Europas økonomi. SMV’er er meget forskellige med hensyn til forretningsmodeller, størrelse, alder og iværksætterprofiler. De spænder fra liberale erhverv og mikrovirksomheder i servicesektoren til mellemklasse industrivirksomheder, fra traditionelt håndværk til højteknologiske nystartede virksomheder. Den transformative virkning for SMV’er til at omfavne og drive bæredygtig udvikling er stigende. Dette skift er forbundet med langsigtet økonomisk vækst og minimale økologiske skader. SMV’er bør nøje overveje de sociale/miljømæssige risici og trusler mod deres langsigtede eksistens. Selvom de enkelte SMV’ers miljømæssige fodaftryk kan være lavt, er deres samlede indvirkning betydelig. SMV’er er dybt vævet ind i Europas økonomiske og sociale struktur. De giver to ud af tre job, bringer uddannelsesmuligheder på tværs af regioner og sektorer, herunder for lavtuddannede arbejdere, og understøtter samfundets velfærd, herunder i fjerntliggende områder og landdistrikter.

Konkurrencedygtig bæredygtighed er Europas ledende princip for fremtiden. At opnå en klimaneutral, ressourceeffektiv økonomi kræver fuld mobilisering af SMV’er. Til dette er skræddersyede tiltag en forudsætning for at udvikle et blomstrende SMV-lag af økonomi samt give muligheder for vækst til de SMV’er, der ønsker at skalere op.Selvom de enkelte SMV’ers miljømæssige fodaftryk kan være lavt, er deres samlede indvirkning betydelig. SMV’er er dybt vævet ind i Europas økonomiske og sociale struktur. De giver to ud af tre job, bringer uddannelsesmuligheder på tværs af regioner og sektorer, herunder for lavtuddannede arbejdere, og understøtter samfundets velfærd, herunder i fjerntliggende områder og landdistrikter. Konkurrencedygtig bæredygtighed er Europas ledende princip for fremtiden. At opnå en klimaneutral, ressourceeffektiv økonomi kræver fuld mobilisering af SMV’er. Til dette er skræddersyede tiltag en forudsætning for at udvikle et blomstrende SMV-lag af økonomi samt give muligheder for vækst til de SMV’er, der ønsker at skalere op.

SMV’ernes ROLLE

små og mellemstore virksomheder repræsenterer 99 % af alle virksomheder i EU og udgør rygraden i Europas økonomi. SMV’er er meget forskellige med hensyn til forretningsmodeller, størrelse, alder og iværksætterprofiler. De spænder fra liberale erhverv og mikrovirksomheder i servicesektoren til mellemklasse industrivirksomheder, fra traditionelt håndværk til højteknologiske nystartede virksomheder. Den transformative virkning for SMV’er til at omfavne og drive bæredygtig udvikling er stigende. Dette skift er forbundet med langsigtet økonomisk vækst og minimale økologiske skader. SMV’er bør nøje overveje de sociale/miljømæssige risici og trusler mod deres langsigtede eksistens. Selvom de enkelte SMV’ers miljømæssige fodaftryk kan være lavt, er deres samlede indvirkning betydelig. SMV’er er dybt vævet ind i Europas økonomiske og sociale struktur. De giver to ud af tre job, bringer uddannelsesmuligheder på tværs af regioner og sektorer, herunder for lavtuddannede arbejdere, og understøtter samfundets velfærd, herunder i fjerntliggende områder og landdistrikter. Konkurrencedygtig bæredygtighed er Europas ledende princip for fremtiden. At opnå en klimaneutral, ressourceeffektiv økonomi kræver fuld mobilisering af SMV’er. Til dette er skræddersyede tiltag en forudsætning for at udvikle et blomstrende SMV-lag af økonomi samt give muligheder for vækst til de SMV’er, der ønsker at skalere op. Selvom de enkelte SMV’ers miljømæssige fodaftryk kan være lavt, er deres samlede indvirkning betydelig. SMV’er er dybt vævet ind i Europas økonomiske og sociale struktur. De giver to ud af tre job, bringer uddannelsesmuligheder på tværs af regioner og sektorer, herunder for lavtuddannede arbejdere, og understøtter samfundets velfærd, herunder i fjerntliggende områder og landdistrikter. Konkurrencedygtig bæredygtighed er Europas ledende princip for fremtiden. At opnå en klimaneutral, ressourceeffektiv økonomi kræver fuld mobilisering af SMV’er. Til dette er skræddersyede tiltag en forudsætning for at udvikle et blomstrende SMV-lag af økonomi samt give muligheder for vækst til de SMV’er, der ønsker at skalere op.

the project

Hjælper SMV'er i den grønne omstilling

efter antagelsen om, at organisationer kan være en kraft for positiv forandring, har projektet til formål at skabe et netværk af organisationer, der er interesseret i at tackle bæredygtighedsspørgsmål og hjælpe SMV’er i den grønne omstilling. En tredjedel af SMV’er rapporterer, at de står over for komplekse problemer, når de forsøger at gøre deres virksomhed mere ressourceeffektiv. Men da bevidsthed om risici relateret til klima- og andre miljøbelastninger øger denne overgang til bæredygtig forretningspraksis og adfærd, er nøglen til SMV’ers fortsatte konkurrenceevne og vækst. Det er afgørende at støtte SMV’er i denne proces og udstyre dem med instrumenter til at forstå miljørisici.

PROJEKTET

Hjælper SMV'er i den grønne omstilling

efter antagelsen om, at organisationer kan være en kraft for positiv forandring, har projektet til formål at skabe et netværk af organisationer, der er interesseret i at tackle bæredygtighedsspørgsmål og hjælpe SMV’er i den grønne omstilling.
En tredjedel af SMV’er rapporterer, at de står over for komplekse problemer, når de forsøger at gøre deres virksomhed mere ressourceeffektiv. Men da bevidsthed om risici relateret til klima- og andre miljøbelastninger øger denne overgang til bæredygtig forretningspraksis og adfærd, er nøglen til SMV’ers fortsatte konkurrenceevne og vækst. Det er afgørende at støtte SMV’er i denne proces og udstyre dem med instrumenter til at forstå miljørisici.

SPECIFIKKE MÅL

Business2030 har til formål at opkvalificere både personalet i SMV’er og de organisationer, der yder støtte og uddannelse, og at give dem de nødvendige færdigheder og værktøjer til at vejlede den bæredygtige transformation.

sO1

At udvikle faglige færdigheder hos personalet i SMV'er og hos de organisationer, der yder støtte til SMV'er/BSO'er, med særligt fokus på miljømæssig bæredygtighed

sO2

At støtte SMV'er/BSO'er i selv at vurdere deres behov med hensyn til miljømæssig bæredygtighed og tage skridt til at reducere deres påvirkning

sO3

At øge kapacitetsopbygningen af SMV'er og BSO'er og bedre imødekomme deres personalebehov og synergier med VET-udbydere

sO4

At udvikle strukturerede retningslinjer for inddragelse af SMV'er og alle interessenter i deres bæredygtighedsovergang

sO5

At udvikle retningslinjer til støtte for EUD-udbyderes økosystemer og måden, de interagerer med interessenter og især arbejdsmarkedets aktører på

sO6

Skab bevidste, bæredygtige og forbundne lærings- og arbejdsfællesskaber, der er i stand til at skabe uddannelses- og forretningsværdi og lokal vækst gennem bæredygtige strategier

SPECIFIKKE MÅL

Business2030 har til formål at opkvalificere både personalet i SMV’er og de organisationer, der yder støtte og uddannelse, og at give dem de nødvendige færdigheder og værktøjer til at vejlede den bæredygtige transformation.

sO1

At udvikle faglige færdigheder hos personalet i SMV'er og hos de organisationer, der yder støtte til SMV'er/BSO'er, med særligt fokus på miljømæssig bæredygtighed

sO2

At støtte SMV'er/BSO'er i selv at vurdere deres behov med hensyn til miljømæssig bæredygtighed og tage skridt til at reducere deres påvirkning

sO3

At øge kapacitetsopbygningen af SMV'er og BSO'er og bedre imødekomme deres personalebehov og synergier med VET-udbydere

sO4

At udvikle strukturerede retningslinjer for inddragelse af SMV'er og alle interessenter i deres bæredygtighedsovergang

sO5

At udvikle retningslinjer til støtte for EUD-udbyderes økosystemer og måden, de interagerer med interessenter og især arbejdsmarkedets aktører på

sO6

Skab bevidste, bæredygtige og forbundne lærings- og arbejdsfællesskaber, der er i stand til at skabe uddannelses- og forretningsværdi og lokal vækst gennem bæredygtige strategier

RESULTATER

For at støtte organisationer og SMV’er, der står over for krævende udfordringer og hjælpe dem med at forme nye bæredygtige udviklingsveje, planlægger projektet at implementere 3 resultater, der har til formål at fremskynde overgangen.

r01

Business 2030 Sustainability Self-Evaluation Tool

Værktøjet har til formål at hjælpe organisationer med at bestemme deres præstationer på tværs af de vigtigste områder af bæredygtighed.

r02

Business 2030 Online Toolkit til VET-udbydere

Det sigter mod at give VET-udbydere og BSO’ers personale effektive værktøjer til at understøtte de grønne omstillinger i SMV’er.

r03

Business 2030 MOOC

Det vil give mulighed for replikerbarhed af kurset under projektet og ud over dets varighed.

RESULTATER

For at støtte organisationer og SMV’er, der står over for krævende udfordringer og hjælpe dem med at forme nye bæredygtige udviklingsveje, planlægger projektet at implementere 3 resultater, der har til formål at fremskynde overgangen.

r01

Business 2030 Sustainability Self-Evaluation Tool

Værktøjet har til formål at hjælpe organisationer med at bestemme deres præstationer på tværs af de vigtigste områder af bæredygtighed.

r02

Business 2030 Online Toolkit til VET-udbydere

Det sigter mod at give VET-udbydere og BSO’ers personale effektive værktøjer til at understøtte de grønne omstillinger i SMV’er.

r03

Business 2030 MOOC

Det vil give mulighed for replikerbarhed af kurset under projektet og ud over dets varighed

NYHEDER

Hvad er nyt?

  • Nyheder
Six months of Business2030

november 11, 2022

It seems only yesterday that the Business2030 project was greenlighted for funding and yet here we are, six exciting months…

NYHEDER

Hvad er nyt?

  • Nyheder
Six months of Business2030

november 11, 2022

It seems only yesterday that the Business2030 project was greenlighted for funding and yet here we are, six exciting months…

KONTAKTER

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

People of 2050

KONTAKTER

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor.

Project: Business 2030 – Supporting sustainable development in SMEs

N°2021-1-DK01-KA220-VET-000034741

Copenhagen School of Entrepreneurship